Transakční poradenství  M&A

Spolupráce
k úspěšné transakci

Mám rozsáhlé poznatky a zkušenosti o lokálním i přeshraničním trhu. Podílel jsem se na akvizicích a prodejích významných firem z různých odvětví, např. v oblasti zdravotnictví, v oblasti výroby a distribuce zdravotnických prostředků, výrobních podniků a dalších. Zastřeším celý proces spojený s transakcí, pomohu vám s výběrem vhodných právních a daňových poradců, zajistím potřebné financování, due diligence, finanční modelování a oceňování.

Prodej firmy

Dokážu vám relevantně odpovědět na stejné či podobné dotazy:
 • Kdy je správný čas na prodej a jaké jsou možnosti?
 • Jak se připravit na prodejní proces?
 • Komu mohu prodat firmu?
 • Mohu hodnotu firmy navýšit ještě před prodejem?
 • Jak mohu zaujmout potenciální kupce na lokálním a globálním trhu?
 • Jakou hodnotu má moje firma?
 • Jaká je přidaná hodnota mít zkušeného poradce při prodeji?
Prodej podniku je náročný proces, který se skládá z množství komplexních a časově náročných kroků – od předprodejní analýzy, oslovováni investorů, přes realizaci prodeje až po finalizováni transakce.

Proces prodeje firmy

 1. Určení strategie
  Zhodnotím a navrhnu alternativy a postup prodeje vaší společnosti z pohledu strategických možností a potenciálních kategorií investorů.
 2. Příprava na prodej
  Připravím finanční a komerční ohodnocení vaší společnosti, identifikuji možnosti růstu a budoucí strategie, indikativní ocenění a analýzu strategických možností z pohledu hodnoty. Finálními výstupy jsou profesionální investiční materiály pro investory, na jejichž základě se potenciální zájemci rozhodují a také ohodnocují a připravují nabídku na odkup vaší společnosti.
 3. Identifikace potenciálních investorů
  Pomohu vám při hledání a výběru potenciálních investorů podle vašich kritérií a potřeb.
 4. Koordinace procesu prodeje
  Zajistím a zastřeším celou transakci a důvěrnou komunikaci všech zúčastněných stran transakce pro zaručení efektivního prodejního procesu (tj. zástupci orgánů investora; finanční, komerční, technický a environmentální poradci investora, management prodávajícího a kupujícího, právní zástupci stran, banky atd.)
 1. Příprava a řízení procesu hloubkové prověrky
  Zajistím přípravu a řízení virtuálního datového úložiště a procesu otázek a odpovědí. Zajistím tak řízený přístup k interním a důvěrným informace o prodávané společnosti potenciálním kupcům během provádění předkupní hloubkové prověrky (due diligence) ze strany investora. Hlavním cílem je minimalizace rizika uniku důvěrných informací a obchodního tajemství.
 2. Podpora při vyjednávání
  Vaše zájmy budu před druhou stranou zastupovat během všech fází transakce, zejména při negociaci komerčních a finančních podmínek.
 3. Poradenství při a po uzavření transakce
  Budu vám k dispozici i po ukončení prodeje. Po uzavření transakce vám pomůžeme při vyhodnocení a plnění odkládacích podmínek, negociaci manažerských smluv, finanční a účetní integraci společnosti, vyhledávání a realizaci budoucích strategických příležitostí atp.
 4. Právní, daňové a účetní poradenství
  Zajistím vám kombinaci nejvhodnějších advokátů a daňových a účetních poradců. Dohlédnu na správnost a co nejlepší průběh prodeje, na právní dokumentaci, smluvní stránku prodeje a optimální daňové strukturování transakce.

Koupě firmy

Dokážu vám relevantně odpovědět na stejné či podobné dotazy:
 • Identifikace správného cíle a definování potenciálu trhu
 • Potvrzení trendů v rámci konkrétního sektoru
 • Konzultace možností strukturování a financování transakce
 • Efektivní proces samotné akvizice společnosti
 • Ohodnocení a oceňování cílové společnosti
 • Vyhodnocení synergií a vytvořené budoucí hodnoty
 • Komplexní daňová a právní řešení spojená s koupí firmy
Při nákupu společností používám osvědčené postupy, důkladnou přípravu a spolehlivé informační zdroje, včetně industry expertů a nejmodernější analytické nástroje. Pomohu vám ve všech fázích transakce od identifikace potenciální příležitosti až po uzavření transakce. Budu vám k dispozici i při integraci společnosti či realizaci synergií.

Nákup firmy zahrnují mimo jiné tyto služby:
 • Identifikace investičních cílů
 • Oceňování potenciálního  akvizičního cíle
 • Asistence při formulování  indikativní a závazné nabídky
 • Strategie a struktura transakce (včetně daňové a právní)
 • Předinvestiční audit  (due diligence)
 • Kompletní jednání jménem klienta, pomoc při negociaci podmínek
 • Poradenství při právní dokumentaci transakce
 • Poradenství při a po uzavření transakce
 • Asistence při integraci společnosti a realizaci synergií