Post-akviziční
Integrace

Spolupráce
k dlouhodobému růstu

Díky rozsáhlým zkušenostem dokážu identifikovat další možnosti růstu podniků a mohu nabídnout alternativní scénáře vývoje vaší firmy či další možnosti expanze. Pomohu vám nastavit optimální strukturu vedení a corporate governance, pomohu vám také s tvorbou a kontrolou reportingu.

S čím vám pomohu:
 • Tvorba business plánů
 • Nastavení reportingového balíčku
 • Pravidelná kontrola reportingů před předáním na představenstvo, nebo majitele
 • Zastřešení komplexní negociační agendy v různých situacích
 • Vedení pohovorů se zaměstnanci
 • Nastavení politiky zaměstnaneckých benefitů s ohledem na strategické směřování firmy
 • Pomoc u propouštění lidí, podpora komunikace v kritických situacích
 • Asistence u výběrových řízení
 • Komu mohu prodat firmu?
 • Podpora u přestavby, nebo modernizace kritické a IT infrastruktury včetně zastřešení nezávislého procesu výběrových řízení
 • Vylepšení nákupní strategie
 • A další podstatné služby