Předání firem
v rámci nástupnictví

Spolupráce
pro efektivní předání

 1. Rozhodování o budoucnosti firmy
  Před finálním rozhodnutím vaši firmu zanalyzujeme a provedeme komplexní přehled z ekonomického, právního a komerčního hlediska (tzv. limitovaná due diligence).  Do analýzy zahrneme detailní data založená na faktech. Prozkoumáme vývoj na lokálním a globálním trhu, konkurenci či vztahy ve firmě. Posoudíme případně vhodnost potomků řídit firmu, naplnění představ majitele, odběratelsko-dodavatelský řetězec, právní a korporátní stav firmy, optimalizace časování celého procesu a další.

  Uvažované možnosti předání či prodeje:
  • Dosazení profesionálního managementu a právní ukotvení mechanismů pro dědictví podílů
  • Prodej jinému subjektu
   (viz. M&A proces)
  • Předání části, nebo celku klíčovým lidem ve společnosti
  • Předání nástupnictví v rámci rodiny
  • Likvidace společnosti
   (ve výjimečných případech)
 1. Proces prodeje či nástupnictví
  Po rozhodnutí o budoucnosti firmy připravíme celý proces prodeje nebo nástupnický plán. Stanovíme možnosti a rizika na několika různých úrovních:
  • Komu je možné firmu předat, prodat
  • Kolik bude vlastníků
  • Jaká bude struktura
  • Jak postupovat v případě neshod vlastníků
  • Jak se vypořádat s dalšími členy rodiny
  • A další
 2. Vytvoření  plánu
  Vytvoříme společně přesný plán obchodní, rozhodovací, plán pro řešení konfliktů, který bude součástí společenské smlouvy a další záchranné mechanismy.
 3. Zaškolení
  Zaškolíme a pomůžeme novému vedení se ujmout se nové role (viz. management consulting).
 4. Controlling
  Pomohu vám s pravidelnou kontrolou stavu firmy a obchodního a finančního plánu (včetně možnosti být součástí dozorčích rad).
Výsledek celého procesu z pohledu původního majitele je více času pro sebe, pravidelný příjem v případě ponechání částí podílů, případně jednorázová renta v případě celkového prodeje, a klid v rodině za účasti všech potomků.