Pochopit. Respektovat. Převzít zodpovědnost za Vaše cíle.

#Nákup a prodej firem
#Management Consulting
#Alokace kapitálu
Vysoká profesionalita nestačí. Úspěšný byznys začíná u pochopení, respektu a odpovědnosti. Za to, co vědomě tvořím každý den. Se znalostmi a zkušenostmi, díky kterým naplním vaše cíle a vize.
scrollujte dolů
MOJE SLUŽBY:

Transakční
poradenství  M&A

Detailní analýza situace, předložení reálných variant, identifikace důvěryhodných partnerů či vedení strategického vyjednávání. Od prvního okamžiku vás budu odpovědně a svědomitě zastupovat ve všech stěžejních oblastech prodeje nebo nákupu společnosti. S profesionální precizností vás provedu celým procesem až k podpisu finálních smluv.
více slov

Post-akviziční integrace

Na úspěšný prodej či nákup společnosti navazuje integrace do synergického celku. Pečlivé nalezení navzájem logicky a obchodně souvisejících částí zvyšuje hodnotu na všech úrovních. Přínos pro majitele, management či zaměstnance je dalekosáhlý. Pomocí ověřených postupů zvýším efektivitu a výkonnost produkčního procesu, bez nutnosti vytvářet nepřirozený tlak na extenzivní růst.
více slov

Oblast
Health Care

V oblasti zdravotnictví a zdravotnické péče se pohybuji desítky let. Mám hloubkový vhled do fungování zdravotnických zařízení a systémů a jejich vzájemné provázanosti. Vždy vám poskytnu nezávislý a realistický pohled na jakékoliv aktivity, které v této oblasti chcete podniknout. Díky aktivnímu kontaktu s trhem a experty v celé střední Evropě dokážu rychle nalézt adekvátní řešení.
více slov

Management Consulting

Mám rozhodující zkušenosti na poli private equity, krizového řízení, externího financování, správy majetku či nastavování vysoce efektivních procesů. Mnoho společností nacházejících se v náročných situací jsem dokázal plynule přebudovat ve zdravé a konkurenceschopné entity. Umím však nejen poradit, ale i sdílet případná rizika formou minoritního podílu a osobní zainteresovanosti ve firmě.
více slov

Předání firem
v rámci nástupnictví

Vybudovat úspěšnou firmu, a zároveň ji úspěšně předat – potomkům, majetkovým zaangažováním managementu či prodejem strategickému partnerovi. Nezávislý pohled vám ukáže možnosti a potřebnou strategii. Dokážu vám precizně nastavit odevzdání kompetencí a kontrolní mechanizmy. Neztratíte kontrolu nad situací, naopak získáte pro sebe více času a adekvátní rentu.
více slov

Poradenství

Práce ve vysokém managementu, na stěžejních úkolech či v krizových situacích. Bohaté zkušenosti mě předurčily k tomu, abych dokázal měnit neměnitelné, vytvářet nevytvořitelné a zhodnocovat nezhodnotitelné. Díky schopnosti se rychle zorientovat v jakémkoliv byznysu dokážu pomáhat firmám při náročných změnách, zrychlování růstu či rozšiřování produktového portfolia.
více slov
Být mistrem vyjednávání. Silnou oporou. Dodávat odvahu těm, kteří budují lepší svět. Pomocí svých produktů, služeb či vizí.
Posunu vaši firmu vpřed. Překonám zdánlivě bezvýchodné krize. Zefektivním procesy. Vytvořím úspěšné portfolio. S čistým profesionalismem i lidským přístupem. Protože růst, překonávání či tvorba stále závisí na lidech. Osobnostech, jejichž znalosti, zkušenosti a upřímná vize lepšího světa je hnacím motorem všech změn.
Dokázat najít řešení. Pochopit vzájemné vztahy. Vzít na sebe odpovědnost a vytěžit z minima maximum.
Transakční poradenství, Management Consulting či oblast Health Care. V jakémkoliv zaměření vnímám úspěch jako relativní prvek. To důležité, skutečné a trvalé se skrývá v silném základu – vědomostech a rozhodnutích, které vychází z důkladného pochopení všech vztahů. Jedině to předpokládá výsledky, jež v budoucnosti označujeme za „úspěch“.
Nezáleží na počtu let. Tvrdou a svědomitou práci nelze převést na jediné číslo. Každý projekt je profesionální prožitek sám o sobě.
Mé zkušenosti si nedávají žádné číselné limity. 15+ let strategických rozhodnutí. Tisíce hodin strávených nad investičními záměry. Desítky mezinárodních zkušeností napříč Evropou. Přes 60 svědomitě odpracovaných projektů. Ani jedna cifra nevypovídá o tom, jak široké jsou mé schopnosti a dovednosti. Právě ty, které dodají vašemu byznysu potřebnou sílu jít dál.

Nastavuji hodnoty úspěchu

Pochopení

Sofistikovaná analýza, dokonalý přehled a pochopení vztahů na všech úrovních – budování základu vaší budoucí síly.

Respekt

Vytyčit trasu s vědomým respektem k vám a vašim zaměstnancům. Mít úctu k pravidlům, trhu i konkurenci.

Odpovědnost

Přijímat uvážlivá rozhodnutí. S únosným rizikem. Naplnit maximální potenciál, nepřekračovat však osudné hranice.

Cíl

Stvořit skutečnou vizi, určit zřetelný horizont a sebevědomě jich dosáhnout. S pochopením, respektem i odpovědností.

Inspirativní zdroje mého know-how

Miluji inovace. Lpím na znalostech. Soustředím se na preciznost. Ale nelze žít jen ve vysoké profesionalitě. Ke špičkovým výkonům potřebuji také nespoutaný pohyb – plavání, hardtrial, cestování či uvolnění pomocí cvičení a technik taoismu a východní filosofie. Rád se také zaposlouchávám do myšlenek pionýrů byznysu nebo objevuji nekonečné možnosti tohoto vesmíru.
Než začnu prodávat firmu
Investice, která vždy vynese
Nejlepší investice v časech krize?
Potřebuji někoho dalšího?
Motivace zaměstnanců
Emoce nepatří do businessu
Moje základní hodnoty

“Začněme jednoduše, společným setkáním.”

Juraj Bujňák, managing partner
Hlavní místo podnikání:
Praha, Česká Republika