Poradenství

Zajištění financování

Společně s vámi nastavím optimální strukturu a podmínky financování. Stanu se poradní i vyjednávací oporou v celém procesu se všemi právními aspekty. Podpořím vás u uzavírání dokumentů, nastavení kontrolních mechanismů a vyladění finančních a obchodních plánů.
S čím vám pomohu:
 • Získání  dostatku likvidity
 • Zastřešení  procesu akvizice
 • Vyplacení dividend pro soukromé investice
 • Navržení nové či stávající struktury financování
 • Snížení závislosti na jednom subjektu
  (banka, dluhopisy atd.)

Alokace kapitálu

Pomohu vám připravit všechny podkladové materiály k alokaci kapitálu, který máte ve firmě či v osobním vlastnictví. Díky zevrubným analýzám vám také poradím, která z možností pro alokaci kapitálu je nejvhodnější. Zároveň společně nastavíme efektivní kontrolu pro správu již alokovaných finančních prostředků.
S čím vám pomohu:
 • Nastavení  a posouzení reportingu již zainvestovaných prostředků
 • Posouzení správnosti dodávaných podkladů
 • Identifikace rizik do budoucnosti

Odstranění
provozní slepoty

Díky spolupráci se mnou získáte důležitý pohled zvenčí na vaši firmu, na procesy, které v ní probíhají, a na výsledky, které vaše firma dosahuje.
Získáte přehled o rezervách a potenciálu v:
 • Provozní oblasti
 • Personálním řízení
 • Managementu rizik
 • Financování
 • A dalších oblastech

Startupy

Pomohu vám dotáhnout do konce slibný nápad a uchopit vizi nového podnikání. Díky přenastavení procesů dokážu zrychlit nebo nastavit správnou corporate governance.
S čím vám pomohu:
 • Nastavení finančních plánů a reportingu
 • Vyladění business plánu z pohledu zaměstnanců, vedení, investorů, bank
 • Nastavení firmy pro strategii investice externího partnera
 • Příprava start-upu na vstup zahraničního investora
 • Zajištění podpory komunikace se zahraničním subjektem, plnění jeho požadavků na informace nebo nastavení procesů

Interim management

Dokážu se ujmout dočasné pozice vrcholného manažera ve vaší firmě k překlenutí zásadní změny nebo zvládnutí výjimečné situace.
S čím vám pomohu:
 • Převzetí odpovědnosti za řízení vybrané oblasti firmy
 • Pomoc s profesionalizací managementu
 • Zajištění školení a tréningu klíčových lidí pro vyjednávání, komunikaci se zahraničním subjektem
 • Nastavení komunikace s poskytovateli financování
 • Outsourcing kompletního vedení firmy, kdy si majitel firmy ponechává majority ve firmě

Identifikace
rizik a porušení

Pomohu vám identifikovat rizika, vyhodnotit jejich dopad na hodnotu a cash-flow. Dokážu také označit odpovědné osoby a pomoct s nápravou stavu procesů a lidí. Získáte tak kontrolu nad tím, kam vaše společnost směřuje.
Získáte přehled a kontrolu nad:
 • Nákupním oddělením firmy
 • Odpovědným hospodařením firmy
 • Nekalým byznysem ve vaší firmě
 • Možnými riziky pro vaši firmu
 • Legislativní správností

Růstové strategie

Díky intenzivní spolupráci vám pomohu posunout vaši firmu do vyšších pater globálního byznysu. Poradím vám, jak se vypořádat s tlakem konkurence. Zajistím růst tržeb za účelem investování do lidí a pracovních nástrojů, reklamy a marketingu.
S čím vám pomohu:
 • Identifikovat možnosti růstu
 • Stanovit způsob, jak zrealizovat navýšení obchodů či výroby
 • Nastavit kontrolní mechanismy na plnění vašich cílů
 • Nastavit marketingové a obchodní strategie
 • Pomoct s výběrem nejvhodnější marketingové agentury

Další činnosti

 • Příprava na vstup investora
 • Tvorba business plánů
 • Nastavení reportingového balíčku
 • Pravidelná kontrola reportingů před předáním na představenstvo nebo majitele
 • Zastřešení komplexní negociační agendy v různých situacích
 • Vedení pohovorů se zaměstnanci
 • Nastavení politiky zaměstnaneckých benefitů s ohledem na strategické směřování firmy
 • Pomoc u propouštění lidí, podpora komunikace v kritických situacích
 • Asistence u výběrových řízení
 • Podpora u přestavby nebo modernizace kritické a IT infrastruktury včetně zastřešení nezávislého procesu výběrových řízení
 • Vylepšení nákupní strategie