Management
Consulting

Představenstva a dozorčí rady

 • Připravuji členy představenstva na jejich novou roli, učím je interakci s vedením společnosti tak, aby dbali na dodržování strategie firmy, za stálého zaměření na aktivity ve vztahu k svěřeným prostředkům a majetku
 • Pomáhám představenstvu a kontrolním orgánům v nezávislém posouzení situace v podniku, alternativních strategií, trendů a míry nejistoty a rizik, aby si vytvořili nejoptimálnější obraz o chodu podniku a jeho směřování
 • Dočasně suplujeme funkce nejvyšších orgánů firem, abychom nastartovali vizi majitelů a akcionářů
 • Tvoříme komunikační můstek mezi vrcholovým vedením, středním a nižším managementem
 • Podporujeme nastavování prostředí, které má zakomponované prvky equality, gender neutrality a splňuje ESG

Poradenství
nejvyššímu vedení firem

 • Připravujeme členy nejvyššího vedení na jejich novou roli
 • Pomáháme tvořit plány, kontrolujeme již vytvořené strategické dokumenty, připravujeme oponenturu k podkladům obdržených od členů managmentu firem
 • Pomáháme ředitelům divizí s úkoly, které nese jejich role, včetně podnikové strategie, organizačního sladění, týmu a procesů, zapojení představenstva, řízení zainteresovaných stran a osobních pracovních norem
 • Identifikujeme klíčové prvky v provozech podniků s cílem najít možné vylepšení, prvky pro budoucí růst, podporu provozů a další
 • Pomáháme připravovat zaměstnance na další výzvy, které plynou ze strategických rozhodnutí nejvyššího vedení)
 • Aby společnosti vybudovaly vyvážené portfolio a znovu nastartovaly růst, musí kalibrovat svou současnou kombinaci aktiv, možností a schopností a procesů. Proto spojujeme odborné znalosti v oblasti alokace zdrojů, zlepšování výkonnosti, fúzí a akvizic a prodejů, abychom posílili společnosti a vybudovali udržitelnou hodnotu

Poradenství rodinným
firmám a family officům

 • Identifikujeme další možnosti růstu podniků, nabízíme alternativní scénáře vývoje firem
 • Nastavujeme optimální strukturu vedení a corporate governance
 • Pomáháme s tvorbou a kontrolou reportingu
 • Identifikujeme další možnosti expanze přes akvizice nebo nové trhy podle nejnovějších trendů a poznatků